۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۳ خرداد

مديريت و كاركنان

رییس پژوهشکده انرژی
   
دکتر احسان بنی اسدی
عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان
رایانامه:
 
 
اعضا:
 
1- گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و بهره‌برداری انرژی شبکه های قدرت
مدیر گروه: دکتر یحیی کبیری - عضو هیات علمی گروه مهندسی برق
اعضای گروه:
Ø دکتر رحمت‌اله هوشمند -عضو هیات علمی گروه مهندسی برق
Ø دکتر امین خدابخشیان - عضو هیات علمی گروه مهندسی برق
Ø دکتر مهدی قلی پور - عضو هیات علمی گروه مهندسی برق
Ø دکتر سیدمحمد مدنی - عضو هیات علمی گروه مهندسی برق
Ø دکتر مهرداد پورسینا - عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
Ø دکتر پگاه همدانی - عضو هیات علمی گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل
2- گروه پژوهشی تبدیل انرژی
مدیر گروه: دکتر حسین کریم پورعضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
اعضای گروه:
Ø دکتر فریبرز کریمی - عضو هیات علمی گروه مهندسی برق
Ø دکتر حسین احمدی‌کیا - عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
Ø دکتر مسعود ضیایی‌راد - عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
Ø دکتر حمید بهشتی - عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
Øدکتر مهدی مشرف دهکردی - عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
 
3- گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
مدیر گروه: دکتر مهدی نیرومند - عضو هیات علمی گروه مهندسی برق
اعضای گروه:
Ø دکتر ابراهیم افشاری - عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
Ø دکتر آرش کیومرثی - عضو هیات علمی گروه مهندسی برق
Ø دکتر سید امیر مهرداد محمدحجازی - عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران
Ø دکتر مهران زینلیان - عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران
Ø دکتر علیرضا کریمیان - عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی
Ø دکتر بهنام مستاجران - عضو هیات علمی گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر
Ø دکتر محمدرضا بدرسمای - عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/30
تعداد بازدید:
4108
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان مرکز رشد و کارآفرینی
کدپستی: ...........
E-mail: .................... 
تلفن: 03137932301  تلفکس:
Powered by DorsaPortal